japanese pinball game Prime Minister Abe Shinzo

japanese pinball game Prime Minister Abe Shinzo

Japan's longest serving Prime Minister, Abe Shinzo


Between the end of World War Two and 2011, Japan had 34 changes of prime minister compared to 14 in the United Kingdom and 12 presidents in the United States (as of August 2011). The U.S. 4-year presidential term provides a good deal of that stability of course - Japan can see as many as four prime ministers in the same period! No wonder meaningful change is such a rare thing in the パチンコ 出る 時間 帯 political system.

Prime Minister Suga Yoshihide

Kishida Fumio became Prime Minister during the peak of the Covid pandemic

pachinko gambling online

KISHIDA Fumio

SUGA Yoshihide

ABE Shinzo

NODA Yoshihiko

KAN Naoto

HATOYAMA Yukio

ASO Taro

FUKUDA Yasuo

ABE Shinzo

KOIZUMI Junichiro ( profile)

MORI Yoshiro

OBUCHI Keizo

HASHIMOTO Ryutaro

MURAYAMA Tomiichi

HATA Tsutomu

HOSOKAWA Morihiro

MIYAZAWA Kiichi

KAIFU Toshiki

UNO Sosuke

TAKESHITA Noboru

NAKASONE Yasuhiro

SUZUKI Zenko

OHIRA Masayoshi

FUKUDA Takeo

MIKI Takeo

TANAKA Kakuei

SATO Eisaku

IKEDA Hayato

KISHI Nobusuke

ISHIBASHI Tanzan

HATOYAMA Ichiro

YOSHIDA Shigeru

ASHIDA Hitoshi

KATAYAMA Tetsu

YOSHIDA Shigeru

SHIDEHARA Kijuro

HIGASHIKUNI Naruhiko

October 2021 -

September 2020 - October 2021

December 2012 - September 2020

August 2011 - December 2012

June 2010 - August 2011

September 2009 - June 2010

September 2008 - September 2009

September 2007 - September 2008

September 2006 - September 2007

April 2001 - September 2006

April 2000 - April 2001

July 1998 - April 2000

January 1996 - July 1998

June 1994 - January 1996

April 1994 - June 1994

August 1993 - April 1994

November 1991 - August 1993

August 1989 - November 1991

June 1989 - August 1989

November 1987 - June 1989

November 1982 - November 1987

July 1980 - November 1982

December 1978 - July 1980

December 1976 - December 1978

December 1974 - December 1976

July 1972 - December 1974

November 1964 - July 1972

July 1960 - November 1964

February 1957 - July 1960

December 1956 - February 1957

December 1954 - December 1956

October 1948 - December 1954

March 1948 - October 1948

May 1947 - March 1948

May 1946 - May 1947

October 1945 - May 1946

August 1945 - October 1945

pachinko play online

SUZUKI Kantaro

KOISO Kuniaki

TOJO Hideki

KONOE Fumimaro

YONAI Mitsumasa

ABE Nobuyuki

HIRANUMA Kiichiro

KONOE Fumimaro

HAYASHI Senjuro

HIROTA Koki

OKADA Keisuke

SAITO Makoto

INUKAI Tsuyoshi

WAKATSUKI Reijiro

HAMAGUCHI Osachi

TANAKA Giichi

WAKATSUKI Reijiro

KATO Takaaki

KIYOURA Keigo

YAMAMOTO Gonnohyoe

KATO Tomosaburo

TAKAHASHI Korekiyo

HARA Takashi

TERAUCHI Masatake

OKUMA Shigenobu

YAMAMOTO Gonnohyoe

KATSURA Taro

SAIONJI Kimmochi

KATSURA Taro

SAIONJI Kimmochi

KATSURA Taro

ITO Hirobumi

YAMAGATA Aritomo

OKUMA Shigenobu

ITO Hirobumi

MATSUKATA Masayoshi

ITO Hirobumi

MATSUKATA Masayoshi

YAMAGATA Aritomo

KURODA Kiyotaka

ITO Hirobumi

April 1945 - August 1945

July 1944 - April 1945

October 1941 - July 1944

July 1940 - October 1941

January 1940 - July 1940

August 1939 - January 1940

January 1939 - August 1939

June 1937 - January 1939

February 1937 - June 1937

March 1935 - February 1937

July 1934 - March 1935

May 1932 - July 1934

December 1931 - May 1932

April 1931 - December 1931

July 1929 - April 1931

April 1927 - July 1929

January 1926 - April 1927

June 1924 - January 1926

January 1924 - June 1924

September 1923 - January 1924

June 1922 - September 1923

November 1921 - June 1922

September 1918 - November 1921

October 1916 - September 1918

April 1914 - October 1916

February 1913 - April 1914

December 1912 - February 1913

August 1911 - December 1912

July 1908 - August 1911

January 1906 - July 1908

June 1901 - January 1906

October 1900 - June 1901

November 1898 - October 1900

June 1898 - November 1898

January 1898 - June 1898

September 1896 - January 1898

August 1892 - September 1896

May 1891 - August 1892

December 1889 - May 1891

April 1888 - December 1889

December 1885 - April 1888

Related pages: Japan's Government | Japan's Political Parties


Links